Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin

 

JÄMTLAND MITT LÄN

RAGUNDA MÅL

JÄMTLÄNDSKA - JAMSKA.

JAMTAR SOM ÄR NAMNET PÅ FOLKET.

Jamskan, ett språk.

Jamska e språke

De henne e skriftspråke

Dialekter av jamskan.

 

 

Hué e  rektu e Jamtlannstaus.   

Rätta till  Språke at Jamtom.

 

På reine jamska.

På ren jämska.

 

Den röda texten är översättning jag håller på att göra klar. 

 

Läsövning på Jamska av två personer.

A Kajsa å n Pe.

Kajsa och Pe

n Pe:Jaha,de e finvere du Kajsa

Pe. Jaha, det är fint väder du Kajsa

n Kajsa:No eré dae,Pe

Kajsa: Nog är det det, Pe

n Pe: Å finvere var´e i går å du Kajsa

Pe: Och fint väder var det i går du Kajsa

a Kajsa:No varé dae du Pe

Kajsa: Nog var det du Pe

n Pe: Jaa,som sakt va ja

Pe: Ja, som sagt va ja

a Kajsa:Som sagt va

n Pe:Jaa

a Kajsa: Va!

n Pe: Jaa,je tykkje om...

Pe: Ja, jag tycker om...

a Kajsa: Va!-håkken tykkje om Pe

a Kajsa: Vad!  - vem tycker om Pe

n Pe: Je tykkje om kamsn å kjesfile

n Pe: Jag tycker om palt och filbunke

a Kajsa:Jaså

n Pe: Gjaer du int dae du?

n Pe:Gör du inte det du?

a Kajsa:Joo,men

n Pe:Jaa,som sagt va

a Kajsa:Jaa,som sagt va

n Pe: Hörddu Kajsa 

n Kajsa:( Glad ) Jaa,Pe! Va vill du?

n Pe:Joo, je vill..,je vill...

n Pe: Jo, jag vill... jag vill...

n Kajsa:Va vill du?

n Pe:Je vill frååg deg Kajsa om...

n Pe: Jag vill fråga dig Kajsa om...

a Kajsa: Jaa... va vill du frååg meg om?

n Pe: Ja ...vad vill du fråga mig om?

n Pe:  Je vill frååg om du vill, om du vill...

n Pe: Jag vill fråga om du vill, om du vill...

a Kajsa: Om je vill- vadå Pe?

a Kajsa: Om jag vill - vadå Pe?

n Pe: Nää, de va ittnå Kajsa, je gjett gå heim

n Pe: Nä, det var inget  Kajsa, jag måste gå hem.

a Pe: Jaa ( Argt ) gå du heim at´n mamma å få litte väling!

a Pe: Ja ( Arg ) gå du hem till mamma och få lite välling.

 

-  SHLUT -

-  SLUT -

 

 

 ORDFÖRKLARING.

Finvere           Fint väder

Måra                I morgon

Vål                   Blir

Våål                  Bli

Tykkje Uttal     Tttje - Tycker

Hååken             Vem

Kams                Palt

Kjesfile             Filbunke

Gjaer                 Gör

Gjett                  Måste

Väling               Soppa,välling

Tebaker te Jamsk-kursn

Tillbaka till Jamsk-kursen.

Tillbaka till jämtlandskursen.

 

 

 

 

 

 

Jamtamots sångbok.

 E Jamtlannstaus.

En Jämtlands-Tös

1.

Hu e vänslein å snäll 

Hon är vänlig och snäll

hu e mjuk som en fäll 

hon är mjuk som en fäll

hu ha auga som vårhämeln klar.

hon har ögon som vårhimmeln klar.

Der e´n växt å statur

som på´n fineste brur.

som på den finaste brud

om je väl ut e praktexemplar.

om jag väljt ut ett praktexemplar

Nä, de finns inga finar e varels

Nej det finns ingen finare varelse

än e rektu e jamtlannstaus!

Än en riktig Jämtlandstös.

Hu e ränt makalaus

Hon är rent makalös

te va håttu å innela rar.

Till att vara så innerligt rar 

2.

Inger syssln känns tong,

Inga sysslor känns tung

för hu kviter å sjong.

För hon kvittrar och sjöng

Väla lätnn för - trallallala.

Hu e ständut glavér,

hårre tokut de ber,

si de kan ju int allten gå bra.

Nä de finns int glaverar e varels

Nej det finns inte gladare varelse

än e rektu e jamtlannstaus!

än en riktig jämtlandstös

Hu e ränt makalaus

Hon är rent makalös

ti va lättlive,munter å gla!

till att vara lättlivad, munter och glad!

 

3.

Hort hu vev, hell hu spinn,

er´ a snärsp som en vinn;

de gå unna i fjös å i kök.

Å hu sväng se så lätt,

hu gär allting så lätt.

De e´n fägn blott si hennes stök.

Nä, de finns int e hurtigar varels

än e rektu e jamtlannstaus!

Hu e ränt makalaus!

ti va rask, ti va hännu å tök!

 

4.

 Der e liv, der e lust,

Det är liv det är lust

men så noga å just;

hu går aller för långt på nån väj.

Skull´e  allvåru bli.

Skulle alvaret bli.

tys ´n allt gäckeri;

hennes ja de e bergfast som nej.

Nä, de finns int pålit¨lejar varels

än e rektu e jamtlannstaus!

Hu e ränt makalaus

ti va oppriktu, troast och grei!

 

5.

Hennes fegring står pall

sän ongdomen e all;

hu ha hjärtrot som ständut består.

Nlir´a maka och mor,

int e stöv hu förlor;

hu vål finar mä sölver ti hår.

Nä, de finns int e trivlejar varels

Nej det finns inte trevligare varelse

än e rektu e jamtlandstaus!

än en riktig jämtlandstös!

Hu gjett va maukalaus-

Hon måste vara makalös

för hu blömster i hunrede år. 

för hon blomstrar i hundrade år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDLISTÉ

Ordlista.

 A - Ö

Ragundamål.

A.

Abbrovinkel         ( Även )

Habbrovinkel       ( Nödlösning )

Akordere                Prata,samtala

Aggasam              Respektingivande 

Ale  päran            Luckra upp mellan potatisfårorna

Allestängs           Överallt

Amp                     Besvär

Ampen                 Ängslig orolig

Ampsam              Besvärlig

Ankommen          Påverkad

Annelåns             Annorlunda

Anner                  Andra i rätt sammanhang, t.e.x.

Annersia älven  Andra sidan älven

Annerstånspinne   Pinne på den stång

som förband främre och och bakre hjulparet på en vagn och som gjorde det möjligt att justera avståndet mellan hjulparen alltefter den körning man hade

 

Annracka              Passa in ex.vis ett yxskaft

Anre                     Sätta trä under stöftingsmedarna

Annsoles              Bakvänt

Ansys                   Flitig,strängt upptagen

Annt                     Ha a ha brottom

Anntimmen          Brottom ( i slåttern )

Annvårr               Varannan

Antussle              Vara lite klen

A´scha                 Hasa

Asset                   Ingenting

Assint                 Ingenting

Attje på               Ihärdig i något, ex.vis åka,köra (lek )

Avva                   Även ava pulsa i snö.gå i lös lera ect.

Avåt                   Otrevlig människa

Axål                   Tvärbalk på stöfting ( Timmerkälke )

 

B.    

Badagas              Övergiven kännsloyttring " Ta vid sig "

Baka                    Bakom

Bakafårr               Bakom

Backaslock          Baktråg

Ba´re                    Matta av gran vid bro

Baxen                  Rådvill,rädd

Bedo´nele            Löjlig

Be´len                  Tålamod

Be´lenlös             Les,ha långsamt

Belyftig                Lite odygdig och oförvägen

Berå                     Reserv

Besmi´                 Bestyr

Bettne                 Sur.ex om mjölk

Beväl                   Värd

 

Bi på päran    Göra sig mätt på i huvudsak potatis

Man bi länge på,man håller sig mätt länge på

 

Billing          Tvilling

Binning         Skidbindning

Biss             Bits

Bjan            Björn

Bjån lå         Ostadig

Bjårk           Björk

Bjälle           Skälla,Pingla

Ble              Besvär

Blistre          Vissla

Blåning          Blåmärke

Blåst            Annfådd,Trött

Blåttne          Lösas upp,t.e.vis om papper som ligger i vatten

Bol                       Bord

Bortischenen      Urblekt

Bortjune              Bortöver

Bortma                Borta vid

Brale                   Prata

Bralkuse             Pratmakare

Brave´re             Slå på stort,vara lite skrytsam

Bredda ma         Bredvid

Bresånne           Bredvid

Bricke                Bricka

 

Brofors     En person som är duktig,initsiativrik och försmåt.

En som vet att ta för sig 

Brokschit        Röleka

 

.